${product.altImgText}
18 件麥樂雞® 分享餐
大大啖脆辣雞扒
大大啖雞翼桶 (8件脆香雞翼 +8件檸蜜雞翼)
大大啖雞翼桶 (8件脆香雞翼 + 2件大大啖脆辣雞扒)
玉子牛堡
蘑菇安格斯
芝士安格斯
至尊安格斯
香芋風味麥旋風
大大杯紅豆特飲
檸蜜雞翼(4件)
香芋批